Minder Werkverzuim door oefentherapie

10-03-2015 - Pascalle Koster

AMERSFOORT - Uit het eerste wetenschappelijk onderzoek naar effecten van de behandeling psychosomatische oefentherapie van patiënten met stressgerelateerde klachten bleek deze gespecialiseerde behandeling effectief.

 
 

Het onderzoek is uitgevoerd door het Nederlands Paramedisch Instituut te Amersfoort.  Bij alle 183 patiënten waren bij het afsluiten van de behandeling de klachten zeer duidelijk waarneembaar afgenomen.

Drie maanden daarna was deze verbetering behouden of hadden patiënten nog minder klachten. Bij driekwart van de patiënten namen ook het werkverzuim en het medicijngebruik drastisch af.

De leeftijd van de 146 vrouwen en 37 mannen varieerde van 18-79 jaar, 7 procent was ouder dan 60 jaar.

Van de 183 patiënten waren 133 personen werkend of werkzoekend, en hadden 55 personen ernstig ziekteverzuim. De gezondheidsproblemen van de patiënten betreffen stressgerelateerde klachten, overspanning, burn-out en angst- en paniekklachten met hyperventilatie.

Huishouden

Factoren die bij de patiënten stress oproepen zijn vooral gerelateerd aan dagelijkse bezigheden als huishouden, arbeid en sport of opleiding, maar ook aan stress door familieomstandigheden en lichamelijke problemen.

Ook  faalangst, boosheid, een overmatig verantwoordelijkheidsgevoel en weinig zelfvertrouwen, te weinig assertiviteit en perfectionisme zijn bronnen van spanningsklachten.

De toegepaste behandelvormen zijn Therapeutisch lichaamswerk, Cognitieve gedragstherapie, Psycho-educatie en Taakgerichte hulpverlening. Alle patiënten kregen combinaties van deze behandelvormen.

Arbeidsverzuim

Onder andere het arbeidsverzuim nam door de oefentherapie drastisch af. Bij aanvang van de behandeling konden 55 personen niet werken, drie maanden na afloop van de behandeling verzuimden nog acht personen ongeveer de helft van hun normale werktijd. Ook het medicijngebruik in verband met stressgerelateerde klachten nam met circa 60 procent af.

Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd in de periode 2009-2011 in nauwe samenwerking tussen NPi als landelijk kenniscentrum paramedische zorg, VvOCM als beroepsvereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en haar Platform Psychosomatische Oefentherapie.