Werkwijze

U bent naar de praktijk verwezen door uw huisarts of specialist, of bent of eigen initiatief gekomen. U kunt zich dan via de website, email of telefonisch aanmelden, waarna we gezamenlijk een afspraak maken. 

Tijdens de eerste afspraak worden alle benodigde gegevens genoteerd, en is het voor u belangrijk de onderstaande dingen mee te nemen:

•    Paspoort of identiteitskaart.
•    Verzekeringspas
•    Verwijsbrief (indien direct toegankelijk danhoeft u de verwijsbrief niet mee te nemen)   
*    Handdoek


Het 1ste bezoek in de praktijk zal voornamelijk in het teken staan van een gesprek en een onderzoek. Dit gesprek is noodzakelijk om vast te stellen waarmee u geholpen wilt worden, wat de klachten zijn en wat de invloed is van deze klachten op het dagelijkse leven. Wanneer u zonder verwijzing naar de praktijk komt zal de therapeut nog aanvullende vragen stellen om de zogenoemde “rode vlaggen”, die normaal gesproken de huisarts uitvraagt, te onderzoeken. Na het gesprek zal er een lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Hierbij wordt er gekeken naar het gehele lichaam, de zogeheten probleemregio en naar handelingen waar u moeite mee heeft. Op basis van alle verzamelde gegevens stelt de therapeut een behandelplan op dat speciaal voor uw is geschreven.

De oefentherapeut neemt het behandelplan met u door, zodat
u precies weet wat er gaat gebeuren; waar u tijdens de therapie
aan gaat werken en hoeveel behandelingen de oefentherapeut verwacht nodig te hebben. Om de doelen die gesteld zijn te behalen maakt de therapeut gebruik van mondelinge begeleiding, spiegels, oefeningen en huiswerkopdrachten. Zo kunt u leren uw houding en beweging te corrigeren en te handhaven. Hierdoor zullen klachten verminderen of zelfs verdwijnen.