Duizeligheid;

Collega Michele Wilson is gespecialiseerd in het behandelen van draaiduizeligheid. Michele is aanwezig op de dinsdag en vrijdag gedurende de hele dag.

Wat is het?
Duizeligheid en evenwichtsklachten komen relatief veel voor. Helaas is er niet veel over bekend en meestal wordt
u geadviseerd ermee te leren leven. Toch zijn de meeste duizeligheids- of evenwichtsklachten goed te verhelpen
of sterk te verminderen.

Er zijn verschillende vormen van duizeligheid:
 Draaiduizeligheid. Het gevoel dat de wereld om je heen draait of dat je zelf draait.
 Licht en zweverig gevoel.
 Bewegingsonzekerheid, onvast in de benen.

Bij 50% van de duizeligheid patiënten is er een probleem van het binnenoor. Wanneer één evenwichtsorgaan niet
goed functioneert zal er duizeligheid en evenwichts/balansstoornissen optreden. Wanneer beide
evenwichtsorganen aangedaan zijn zal je evenwicht/balansstoornissen ervaren, maar geen duizeligheid.
Duizeligheid kan ook optreden bij bijvoorbeeld hyperventilatie, migraine, lage bloeddruk

De oefentherapeut helpt u met
 BPPD - Benigne Paroxismale Positie afhankelijke Draaiduizeligheid
 Ménière
 Restklachten na een neuritis vestibularis (ontsteking aan de evenwichtszenuw)
 Verminderde functie van het labyrint.
 PPPD - Persisterende Positionele Perceptie Duizeligheid
 Begrijpen waar uw duizeligheidsklachten vandaan komen
 De duizeligheid wegnemen of verminderen
 Adviezen & oefeningen wat u er zelf aan kunt doen, zoals vestibulaire revalidatie en
stabiliteitsoefeningen
 Indien van toepassing: spierkracht en conditie verbeteren
 Indien van toepassing: ontspannen
 Vertrouwen krijgen in bewegen
 Indien niet behandelbaar door oefentherapeut adviseren contact op te nemen met uw arts voor een
andere behandeling

Hoe ziet de behandeling eruit?
In de eerste behandeling van een uur, kunt u een intake verwachten, een onderzoek, uitleg wat er aan de hand is
en wat u er zelf aan kan doen. Als er sprake is van BPPD volgt de behandeling met een bevrijdingsmanoeuvre
(bijv. de Epley). Vaak is na de eerste behandeling al een sterke klachtenvermindering te ervaren.
U krijgt oefeningen mee naar huis om de duizeligheid verder weg te oefenen. Na een week volgt een tweede
consult

Door een behandeling met specifieke oefeningen krijgt u controle op uw evenwicht en dagelijkse activiteiten en
werk beter kunnen volbrengen. De behandeling bestaat uit 6 tot 10 consulten waarin u met oefeningen uw
klachten opwekt. Zo traint en leert u het brein het evenwicht te herstellen door de andere structuren die een rol
spelen bij het evenwicht (de ogen, de hersenstam, de hersenen, het houdingsgevoel) beter met elkaar te laten
samenwerken.

Na de behandeling
 Kunt u weer bukken, omhoog kijken, omdraaien in bed en in/uit bed komen.
 Kunt uw weer met vertrouwen lopen binnenshuis en buitenshuis