Kinderoefentherapie:

Collega Lonneke Sillekens is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen.
Zij zal vanaf 12 Juni starten in onze praktijk in het begeleiden van kinderen met motorische ontwikkelingsachterstanden. 

Bewegen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo veel nieuwe vaardigheden, zoals fietsen en zwemmen. Bij de meeste kinderen gaat het aanleren vanzelf. Soms vinden kinderen het moeilijk om bepaalde activiteiten goed uit te voeren, hoe hard ze hun best ook doen. Dat kan komen door een achterstand in de motorische ontwikkeling. Omdat er bijvoorbeeld iets mis is met één van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat. Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer oefenen dan gemiddeld om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen.

Onderzoek en aanmelding
Na aanmelding wordt aan u en uw kind gevraagd met welke activiteiten hij/zij moeite heeft. Vervolgens wordt het motorisch functioneren onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt Lonneke een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag wordt met de ouders besproken, zodat het duidelijk is op welke manier er aan de hulpvraag gewerkt kan worden.

Tijdens de behandeling oefent Lonneke samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs, waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen. Aan ouders kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandelperiode wordt het motorisch functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met de ouders/verzorgers en betrokkenen.

Meer informatie over kinderoefentherapie is te lezen op de website kinderoefentherapie.