Chronische Pijnklachten

Veel mensen in Nederland kampen met chronische pijnklachten. Pijn is een waarschuwing van het lichaam dat er iets niet in orde is, en dat daar iets aan gedaan moet worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak gaat deze pijn weer weg. Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn wanneer pijnklachten langer dan 6 weken blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is. De pijn heeft dan geen waarschuwingsfunctie meer en er is geen één op één relatie meer met het oorspronkelijk letsel.

De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijkse leven. U gaat bijvoorbeeld bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn blijft  aanvoelen. Of u bijt juist door de pijn heen, wat bijna niet vol te houden is. Goede begeleiding hierbij kan u helpen grip op het leven te krijgen.

Oefentherapie praktijk P. Koster heeft zich aangesloten bij het netwerk chronische pijn. Het netwerk is een landelijk netwerk van oefentherapeuten.  Het doel van het netwerk is het begeleiden van mensen met chronische pijn op een professionele en uniforme manier, om daarmee bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven en bewegen.

De praktijk is geschoold en werkt volgens een protocol dat is ontwikkeld voor de behandeling van mensen met chronische pijnklachten. Door onderlinge samenwerking en een goede afstemming met anderen zorgverleners wordt een hoge mate van kwaliteit en efficiency nagestreefd.

De praktijk werkt samen met revalidatieartsen, pijnpoli/anesthesiologen, reumatologen en reumaconsulent. En met revalidatiecentrum Rijndam!