Tarieven

Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft of het maximale aantal behandelingen voor het betreffende kalenderjaar  al heeft bereikt, worden de volgende tarieven gehanteerd.  (u kunt kiezen om direct af te rekenen of per factuur per mail)

 

Behandeling in de praktijk

Bekkentherapie

€ 41,00

€ 45,00

Behandeling aan huis (lage land/ prinsenland)
Behandeling aan huis (andere wijk Rotterdam - binnen 15 min)

€ 55,00
€ 82,50

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek, verslaglegging  en advies aan huisarts (n.a.v. verwijsbrief) € 60,00
Video behandeling € 41,00
Intake en onderzoek (zonder verwijzing huisarts) € 59,00
Intake en onderzoek met verwijzing huisarts € 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 65,00 
Niet nakomen van een afspraak 75% 
Houdingscheck € 25,00

Cure tape of gewone tape aanbrengen / Hooikoorts taping

€ 15,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met ingang van 01-01-2024 gelden de bovenstaande tarieven.
 

Eigen verantwoordelijkheid:
Controleert u voor de zekerheid de polis van een verzekering voor het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt. Wanneer u een behandeling ingaat zonder dekking van uw verzekering, zijn de kosten voor u zelf.

Verzuim:
Een behandeling dient u bij verhindering minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Het liefst gebeurt dit telefonisch, of door het inspreken van het antwoordapparaat. De behandelafspraak op maandag, kan tot zondag afgezegd worden via de telefoon.

Indien de behandeling te laat word afgezegd, word er 75% van het oorspronkelijke bedrag bij u in rekening gebracht. Dit verzuimtarief wordt niet betaald door de zorgverzekeraar.